فشارروانی

بهترین فایل قابل دانلود در موردبرآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز

برآورد-عوامل-فشار-روانی-شغلي-مديران-آموزشي-مدارس-شیرازتحقیق برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز در حجم 107 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

·         فهرست مطالب

فصل اول- كليات تحقيق

مقدمه 1

بيان مساله 2

ضرورت و اهميت موضوع 3

اهداف پژوهش 4

سوال و فرضيات پژوهش 5

تعريف واژه هاي اساسي 6

فصل دوم- مباني نظري تحقيق

مقدمه 9

تاريخچه فشار روانی 10

فشار روانی 13

ماهيت فشار رواني 15

نظريه هاي فشار روانی 16

فشار روانی بعنوان پاسخي دروني 16

عوامل محيطي فشار روانی 18

فشار روانی بعنوان كنش متقابل 18

مدل خبرپردازي 20

مقابله بعنوان پاسخي دروني 21

مقابله متكي بر منابع محيط 22

مقابله از راه كنش متقابل 22

فيزيولوژي فشار رواني 23

شخصيت نوع B,A 26

علائم و نشانه هاي فشار روانی 27

عوامل موثر در تشديد يا كاهش فشار رواني 29

علل فشار روانی 30

ده فرمان براي كنترل فشار روانی 32

فشار روانی شغلي 34

تقسيم بندي مشاغل برحسب فشار روانی 36

عنوان       صفحه

 

رابطه ميان فشار روانی و قابليت اجراي كار 37

عوامل فشار روانی زاي شغلي 39

1. حوزه اجتماعي و فرهنگي 40

از خود بيگانگي و بي‌هنجاري 40

آب و هوا، رژيم غذايي و عوامل مشابه آن 41

جابجايي مكرر 41

رانندگي 41

زندگي در شهر در مقايسه با زندگي در روستا 41

2. حوزه خانواده 42

3. حوزه شغلي 43

ويژگيهاي نقش 44

ويژگيهاي شغل 46

روابط ميان- فردي 47

جو و ساختار سازماني 48

روشهاي مديريت منابع انساني و فن آوري و خصوصيات مادي 49

فن آوري خصيصه هاي مادي 51

هزينه هاي فشار روانی شغلي 53

استراتژيهاي مقابله با فشار روانی در سازمان 54

پيشنه تحقيقات 56

تحقيقات خارجي 56

تحقيقات داخلي 59

خلاصه فصل 62

فصل سوم- روش تحقيق

مقدمه 64

روش تحقيق 64

جامعه تحقيق 65

نمونه و روش نمونه گيري 65

روش و ابزار گردآوري اطلاعات 67

پرسشنامه 68

تعيين اعتبار و روايي 69

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 70

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

مقدمه 72

الف- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي 72

ب- بررسي آماري سوال و فرضيات تحقيق 83

بررسي آماري سوال اصلي تحقيق 83

بررسي آماري فرضيات تحقيق 84

نتيجه گيري 90

فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه 91

خلاصه 92

نتيجه گيري 93

پيشنهادات 97

پيشنهادات اجرايي 97

پيشنهادات پژوهش 98

محدوديتهاي تحقيق 99

منابع فارسي 100

منابع لاتين 104

ضمائم

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: فشارروانی

مطالب مرتبط

برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز


طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه نساجی تولید پارچه مخملی و توری

دانلود پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید، بسته بندی و توزیع تخم مرغ

دانلود مقاله عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه خلیج فارس

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کلینیک مددکاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران های مالی و اقتصادی (فصل دوم)

تحقیق اضطراب

دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در کار

بررسی نظریه پارسونز در نظام آموزش و پرورش

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارخانه تولید قالب های صنعتی